Vergi beyannamesi nedir?

Vergi mükellefinin bir vergi döneminde sağladığı kazancı bildirir belge

Vergi beyannamesi kelimesinin ingilizcesi

n. tax return

Vergi beyannamesi ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Tax return) Beyana tabi vergilerde mükellef tarafından doldurulup vergi dairesine verilen belge. Belirlirli bir usule göre doldurulur. Mükellefle ilgili bilgilerin yanında verginin konusu, matrahı, vergi miktarı gibi hususları içerir. Vergi beyannamelerinin en son verilme tarihleri ilgili yasalarda belirtilmiştir.